Inilah Jumlah Lafzhul Jalalah Dalam Al-Qur`an

- November 28, 2018
Al-Qur`an adalah kitab suci umat Islam yang memuat semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat-ayatnya terdapat banyak lafal yang sarat makna.

Di antara lafal tersebut adalah lafal mulia yaitu Lafzhul Jalalah (Allah). Apakah Anda tahu berapa jumlah Lafzhul Jalalah dalam Al-Qur`an secara keseluruhan? Berapa jumlahnya dalam masing-masing surat?

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Al-Fâtihah = 2

2. Al-Baqarah = 282

3. Âli ‘Imrân = 210

4. An-Nisâ` = 229

5. Al-Mâ`idah = 148

6. Al-An’âm = 87

7. Al-A’râf = 61

8. Al-Anfâl = 89

9. At-Taubah = 169

10. Yûnus = 62

11. Hûd = 38

12. Yûsuf = 44

13. Ar-Ra’d = 34

14. Ibrâhîm = 37

15. Al-Hijr = 2

16. An-Nahl = 84

17. Al-Isrâ` = 10

18. Al-Kahfi = 16

19. Maryam = 8

20. Thâhâ = 6

21. Al-Anbiyâ` = 6

22. Al-Hajj = 75

23. Al-Mu`minûn = 13

24. An-Nûr = 80

25. Al-Furqân = 8

26. Asy-Syu’arâ` = 13

27. An-Naml = 27

28. Al-Qashash = 27

29. Al-‘Ankabût = 42

30. Ar-Rûm = 24

31. Luqmân = 32

32. As-Sajdah = 1

33. Al-Ahzâb = 90

34. Saba` = 8

35. Fâthir = 36

36. Yâsîn = 3

37. Ash-Shâffât = 15

38. Shâd = 3

39. Az-Zumar = 60

40. Al-Mu`min/Ghâfir = 53

41. Fushshilat = 11

42. Asy-Syûrâ = 32

43. Az-Zukhruf = 3

44. Ad-Dukhân = 3

45. Al-Jâtsiyah = 18

46. Al-Ahqâf = 16

47. Muhammad = 27

48. Al-Fath = 39

49. Al-Hujurât = 27

50. Qâf = 1

51. Adz-Dzâriyât = 3

52. Ath-Thûr = 3

53. An-Najm = 6

54. Al-Qamar = 0

55. Ar-Rahmân = 0

56. Al-Wâqi’ah = 0

57. Al-Hadîd = 32

58. Al-Mujâdilah = 40

59. Al-Hasyr = 29

60. Al-Mumtahanah = 21

61. Ash-Shaff = 17

62. Al-Jumu’ah = 12

63. Al-Munâfiqûn = 14

64. At-Taghâbun = 20

65. Ath-Thalâq = 25

66. At-Tahrîm = 13

67. Al-Mulk = 3

68. Al-Qalam = 0

69. Al-Hâqqah = 1

70. Al-Ma’ârij = 1

71. Nûh = 7

72. Al-Jinn = 10

73. Al-Muzzammil = 7

74. Al-Muddatstsir = 3

75. Al-Qiyâmah = 0

76. Al-Insân = 5

77. Al-Mursalât = 0

78. An-Naba` = 0

79. An-Nâzi’ât = 1

80 . ‘Abasa = 0

81. At-Takwîr = 1

82. Al-Infithâr = 1

83. Al-Muthaffifîn = 0

84. Al-Insyiqâq = 1

85. Al-Burûj = 3

86. Ath-Thâriq = 0

87. Al-A’lâ = 1

88. Al-Ghâsyiyah = 1

89. Al-Fajr = 0

90. Al-Balad = 0

91. Asy-Syams = 2

92. Al-Lail = 0

93. Adh-Dhuhâ = 0

94. Al-Insyirâh = 0

95. At-Tîn = 1

96. Al-‘Alaq = 1

97. Al-Qadr = 0

98. Al-Bayyinah = 3

99. Az-Zalzalah = 0

100. Al-‘Âdiyât = 0

101. Al-Qâri’ah = 0

102. At-Takâtsur = 0

103. Al-‘Ashr = 0

104. Al-Humazah = 1

105. Al-Fîl = 0

106. Quraisy = 0

107. Al-Mâ’ûn = 0

108. Al-Kautsar = 0

109. Al-Kâfirûn = 0

110. An-Nashr = 2

111. Al-Lahab = 0

112. Al-Ikhlâsh = 2

113. Al-Falaq = 0

114. An-Nâs = 0

Jumlah lafzhul jalalah dalam Al-Qur`an secara keseluruhan adalah 2.704 lafazh. Dalam hal ini lafazh Allahumma juga dihitung. Semoga bermanfaat.

[Abu Syafiq/Fimadani]
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search